Уникалност на проектите

Специалистите и инженерите на концерна СFC International разрабатват всеки проект индивидуално, изхождайки от особеностите на местните условия, наличието на суровини, изискванията на възложителя. Всеки завод за производство на Cellular Fibro Concrete е индивидуален както в техническо, така и технологично отношение.

Нашата компания осъществява авторски надзор, технологично сопровождане, помощ в  проектироването, постоянно информира своите клиенти за нови разработки и решения, осуществява доставки на специалните добавки.