Тунели

Сellular Fibro Concrete се използва успешно при строителството на тунели, метрополитени, тръбопроводи. При прокарването на тунели с този материал се запълват образувалите се празнини между изкопа и тръбата. Тъй като материалът след заливането се разширява, това позволява плътно да се запушат всички образували се празнини, като едновременно с това материалът изпълнява функции на топлоизолатор, шумоизолатор и не се бои от водата.

Из опита на Американската компания Provoton: