Технология

Нашата компания CFC International е разработила и запатентовала технология за получаване на сухата смеска Cellular Fibro Concrete за приготвяне на порест бетон, която позволява, чрез просто смесване с вода да се получи порест бетон непосредствено на строителните обекти, откривайки практически неограничени възможности за неговото използване.