Разпространение на технологията

Компанията CFC International е заинтерисована в распространенито на технологията за производство на порист бетон Cellular Fibro Concrete. Наша задача е, колкото е възможно повече, да внедрим порестия бетон в нашия живот.

Ние ще разработим индивидуален проект в съотвествие с вашите суровини, ще окомплектоваме ексклузивно оборудоване и ще го доставим, ще осъществим шеф монтаж и авторский надзор, ще доставим от най-близкия регион специалните добавки. Стойността на завод за производство на CFC се изчислява индивидуално в зависимост от местните условия. При пълно натоварване заводът възвръща направената инвестиция за съвсем кратко време!