Морски и речни пристанища

При строителството на пристанища и кейове CFC се използва при обратното засипване, при строителството на шпунтови ограждения. Тъй като е лек, здрав, не се бои от влага и практически не се деформира, в процеса на продължителната експлоатация материалът е доказал очевидните си преимущества.

Из опита на Американската компания Provoton™: