Покриви

Изпълнението на покривите в голяма степен определя жизнения цикъл на самото здание. Cellular Fibro Concrete със свойствата си на добър топлоизолатор, с високата си устойчивост на замръзване и леко тегло, е много привлекателен материал за изпълнение на плоски покриви. При покривите с голям наклон ефективно се използват предварително отляти плочи – блокове с последващо запушване на свръзките.

Общата схема на работа е подобна с тази при изпълнението на подове. Главната разлика се състои в това, че след достигане на достатъчна здравина след 3…7 дни пластът се покрива с еднокомпонентен каучук – битумна студена заливка с дебелина 1…2 мм, върху нея се полага фибростъкло и след това отново се полага битумна студена заливка с дебелина 2…3 мм. Най-отгоре се полага защитна обшивка на слоя по някой от общоизвестните методи. По такъв начин се решава проблемът с продължителната «консервация» на влага в многопластовите покриви. Също така практически еднократно се заменя многослойната традиционна «торта» от «горящи» рулонни материали.

Примери за използване на порест бетон (из опита на САЩ, Канада и Англия):