Пътища

Както е известно от многогодишната експлоатация на пътищата, мостовете, тунелите, тротуарите и т.н., един от главните фактори за разрушаването им е слабата основа и нейното набъбване при замръзване, водещо до разрушение при минусовите температури.

Многогодишният опит при използоването на порестия бетон в основата на автомобилните пътища по примера на Канада, САЩ, Англия е доказал ред съществени преимущества:

  • прекратяване на капилярниковия ефект - порестият бетон звачително снижава (а в някои случаи напълно отстранява) влиянието на влагата върху конструкцията (набъбване при замръзване);
  • порестият бетон създава изключително здрава основа, в сравнение с дискретната, което е очевидно преимущество;
  • значително се намалява тежестта на пътната конструкция, като това е особено очевидно при слаби и наводнени грунтове, и в същото време рязко се намалява дебелината на пътната настилка;
  • порестият бетон има течна консистенция и не се влияе от неравностите на пповърхността, върху която се излива;
  • рязко се намалява дълбочината на изкопа;
  • порестият бетон защитава основата от размекване при валежи;
  • съкращават се външните разрушения, засипването и уплътняването на насипните материали може да доведе до нарушаване и отслабване на основата, съпроводени с всички произтичащи последствия.