Използвани суровини

Суровини за производството на сухата смеска порест бетон Cellular Fibro Concrete са цимент, варовик, шлака, летлива пепел, пясък и други различни силициеви напълнители, които попадат в сместа само в фино смлян вид, органични продукти, полимери, пигменти, отпадъчни продукти от нефтохимията, а също така специални добавки.