Проекти

Клиент: “Мол Парадайз”, София, България
Задача: Термо- и звукоизлация на подове
Площ: 18000 кв.м.
Материал: CFC-650

http://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-000.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-001.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-002.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-003.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-004.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-005.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-006.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-007.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-008.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-009.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-010.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-011.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-012.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-013.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-014.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-015.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-016.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-017.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-018.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-019.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-020.jpg

 

Клиент: Складов комплекс, Москва, Русия
Задача: Строителство на междуетажни плочи
Площ: 1300 кв.м.
Материал: CFC-350

http://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/coverings-warehouse-complex/covering-001.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/coverings-warehouse-complex/covering-002.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/coverings-warehouse-complex/covering-003.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/coverings-warehouse-complex/covering-004.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/coverings-warehouse-complex/covering-005.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/coverings-warehouse-complex/covering-006.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/coverings-warehouse-complex/covering-007.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/coverings-warehouse-complex/covering-008.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/coverings-warehouse-complex/covering-009.jpg

 

Клиент: Складсв комплекс, Москва, Русия
Задача: Строителство на стени
Площ: 800 кв.м.
Материал: CFC-500

http://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/walls-warehouse-complex/wall-001.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/walls-warehouse-complex/wall-002.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/walls-warehouse-complex/wall-003.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/walls-warehouse-complex/wall-004.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/walls-warehouse-complex/wall-005.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/walls-warehouse-complex/wall-006.jpg

 

Клиент: Комплекс еднофамилни къщи, София, България
Задача: Термоизолация и скриване на инфраструктура в основите на къщи
Площ: 8 x 170 кв.м.
Материал: CFC-650

http://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/foundation-house-complex/house-foundation-0001.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/foundation-house-complex/house-foundation-0002.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/foundation-house-complex/house-foundation-0003.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/foundation-house-complex/house-foundation-0004.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/foundation-house-complex/house-foundation-0005.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/foundation-house-complex/house-foundation-0006.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/foundation-house-complex/house-foundation-0007.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/foundation-house-complex/house-foundation-0008.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/foundation-house-complex/house-foundation-0009.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/foundation-house-complex/house-foundation-0010.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/foundation-house-complex/house-foundation-0011.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/foundation-house-complex/house-foundation-0012.jpg

 

Клиент: “Палмира Груп - Турция”, Клязма-Старбеево, Москва, Русия
Задача: Термо- и звукоизолация на подове
Площ: 1600 кв.м.
Материал: CFC-650

http://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-palmira/floors-palmira-001.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-palmira/floors-palmira-002.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-palmira/floors-palmira-003.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-palmira/floors-palmira-004.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-palmira/floors-palmira-005.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-palmira/floors-palmira-006.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-palmira/floors-palmira-007.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-palmira/floors-palmira-008.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-palmira/floors-palmira-009.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-palmira/floors-palmira-010.jpg

 

Клиент: Ногинска Новотъкачна фабрика, Русия
Задача: Реконструкция на покрив
Площ: 2455 кв.м.
Материал: CFC-350

http://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/roofs-noginsk-weaving-factory/roof-001.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/roofs-noginsk-weaving-factory/roof-002.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/roofs-noginsk-weaving-factory/roof-003.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/roofs-noginsk-weaving-factory/roof-004.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/roofs-noginsk-weaving-factory/roof-005.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/roofs-noginsk-weaving-factory/roof-006.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/roofs-noginsk-weaving-factory/roof-007.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/roofs-noginsk-weaving-factory/roof-008.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/roofs-noginsk-weaving-factory/roof-009.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/roofs-noginsk-weaving-factory/roof-010.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/roofs-noginsk-weaving-factory/roof-011.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/roofs-noginsk-weaving-factory/roof-012.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/roofs-noginsk-weaving-factory/roof-013.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/roofs-noginsk-weaving-factory/roof-014.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/roofs-noginsk-weaving-factory/roof-015.jpg

 

Клиент: Офиси в Ногинск, Русия
Задача: Термо-изолация на стени
Площ: 840 кв.м.
Материал: CFC-350

http://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/walls-office-thermal-insulation/wall-office-001.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/walls-office-thermal-insulation/wall-office-002.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/walls-office-thermal-insulation/wall-office-003.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/walls-office-thermal-insulation/wall-office-004.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/walls-office-thermal-insulation/wall-office-005.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/walls-office-thermal-insulation/wall-office-006.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/walls-office-thermal-insulation/wall-office-007.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/walls-office-thermal-insulation/wall-office-008.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/walls-office-thermal-insulation/wall-office-009.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/walls-office-thermal-insulation/wall-office-010.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/walls-office-thermal-insulation/wall-office-011.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/walls-office-thermal-insulation/wall-office-012.jpg

 

Клиент: Склад в Ногинск, Русия
Задача: Термо- и звукоизолация на цокъл
Площ: 560 кв.м.
Материал: CFC-650

http://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/socles-house/socle-001.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/socles-house/socle-002.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/socles-house/socle-003.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/socles-house/socle-004.jpg

 

CFC Видео

CFC cellular concrete dry mixture