Тръбопроводи

При изолацията на тръбопроводи, порестият бетон ги предпазва от външни въздействия (удари, динамични въздействя и т.н.), като едновременно с това изпълнява ролята на топлоизолатор, позволява да се намали съществено дълбочината на изкопите с очевиден икономически ефект. От друга страна CFC е ремонтно пригоден, тъй като се поддава на обработка с всякакви инструменти, в т.ч. с ножовка, притежава превъзходна адхезия, леко се налива в местата на ремонт, образувайки монолит.