Други

Тъй като е невъзможно да се изброят всички приложения на CFC, накратко ще отбележим, къде нашите клиенти използват Cellular Fibro Concrete:

 • изработка на утоплени подове в животновъдството;
 • при строителството на футболни полета, в качеството на основи;
 • при строителството на голф полета;
 • в качеството на амортизационна възглавница (безрикошетна) като задна стена в армейските стрелбища и тренировъчни тирове;
 • за запълване на прознини между стените при строителството на кораби;
 • при противопожарната изолация на сейфове в банките;
 • в нефтодобивната промишленост - за консервация на сондажите;
 • при обустройството на езера и водоеми;
 • за изработка на цокли и изграждане на дренажи в къщите и вилите;
 • за противопожарна изолация на метални конструкции;
 • изграждане и укрепване на язовирни стени и преградни стени при наводнения

и т.н.

 

Ще се радваме, ако споделите вашия опит в използването на CFC.