Нефтени и газови находища

Порестият бетон успешно се използва на обектите за добив и переработка на нефт и газ. Материалът се използва при изолирането и укрепването на тръбопроводи, при строителството на основи, за запълване на изоставени шахти, сондажи и други празнини, за обратно засипване, укрепване и др.

Из опита на Американската компания Provoton™: