Иновационни технологии

Уникалността на нашата технология е в това, че позволява на всеки желаещ да получи порест бетон практически на всяко място, без необходимостта от специални знания и умения.

Хората в своя дом получават възможността без особени финансови разходи да решават вопроси с изграждането на качествена основа под тротуарите, пътеките, за допълнителна термо-изолация, надстройки, за качествено ново строителство, архитектура и т.д.

Строителните организации могат с използването на Сellular Fibro Concrete не само значително да подобрят качеството на обектите, но и съществено за спестят. Нашата технология за изготовяне на сухата смеска за порест бетона Cellular Fibro Concrete дава възможност да бъде построен завод практически във всеки географски регион! Нашите специалисти също така могат да препрофилират действащ завод за сухи смески за производство на Cellular Fibro Concrete без значителни  капиталовложения.