Общо описание

Сухата смеска Cellular Fibro Concrete представлява специално подбрана, калибрирана, многокомпонентна смес на основата на цимента, преминала определени стадии на обработка. Несъмнено приемущество на технологията за производство на CFC е това, че един из компонентите на сместа може да бъде летлива пепел или шлака от металургията, каето позволява да се решават проблемите по утилизацията на тези отпадни продукти, допринасяйки съществено за опазването на природната среда.