Подове

Подовете на зданията в най-голяма степен са подложени на въздействието на различни натоварвания, износване и т.н. Изискванията към подовете са формулирани в многочислените технически и нормативни документи. В съответствие с тези изисквания за слабо и средно натоварените подове с неограничено обводняване със своите физико-технически параметри е напълно пригоден и се използва порест бетон, получен от сухата смеска CFC (Cellular Fibro Concrete).

Примери за използване на порест бетон CFC (собствен опит):

http://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-000.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-001.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-002.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-003.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-004.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-005.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-006.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-007.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-008.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-009.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-010.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-011.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-012.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-013.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-014.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-015.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-016.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-017.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-018.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-019.jpghttp://www.cellularfibroconcrete.com/images/slider/floors-paradise/floors-paradise-020.jpg

Подовете с порест бетон позволяват да се реши многоцелева задача в строителството. CFC е надежден и дълговечен материал със своята лекота, здравина, водоустойчивост и със свойствата на отличен топло и шумо-изолатор. В тези подове остъстват вредни за човека фактори, след дървените са оптимално хигиенични, пожаробезопасни, при температури до 1000 градуса по С не се разрушават продължително време и не отделят вредни газове, вградените в тях тръбни, електрически и други комуникации подлежат на лесен ремонт. Освен това порестият бетон, получен от сухата смеска, позволява за един работен цикъл да се изпълнят строително-монтажни рабити, за които при многослойните подови конструкции са необходими три и повече цикли, в същото време съществено се намалява стойността на подавете.

При строителството на подове с използване на CFC е нужно, както и при подовете от плътен бетон, да се следи за спазването на ред условия и регламенти:

  • технологичен регламент;
  • качество на материалите и разтворната смес;
  • способ на полагане, кофражиране, размер на заливните карти;
  • расположение и размер на нарезните секции;
  • температура на водата, сместа и въздуха;
  • влажност на въздуха, стабилност на климатичната обстановка;
  • здравина, плътност, склонност към образуване на пукнатини;
  • слягане и водопроницаемост.

СFC служи за изпълнение на пода  от хидроизолиращия слой до покритието – най-външния непосредствено експлоатиран слои.  Многогодишната експлоатация на подове, изпълнени от порест бетон в жилищни, производствени, административни здания и в помещения за отглеждане на животни, е демонстрирала ефективността на този материал. При това, покритията от порест бетон могат да се полагат както на грундови или бетонни основи, така и върху леки преградни покрития.