Въпроси - отговори

В1.Какво е порест бетон?

О1. Порестият бетон като правило е лек циментосъдържащ материал, в който въздушните пори са равномерно разпределени в целия обем на сместа и представляват повече от 20% от обема на материала.

В2.Какое е съотношението вода - суха смеска за получаване на суспензията?

О2. Като правило около 0.4. Съотношението вода към суха смеска Cellular Fibro Concrete варира в зависимост от изискванията на съответния проект.

В3.Какво е качеството на водата, необходима за приготвяне?

О3. Не съществуват ограничения в използването на питейна вода, техническа вода следва да се използва след предварителна проверка.

В4.С каква температура трябва да бъде използваната вода?

О4. Използва се течаща вода от крана.

В5.Каква е здравината и обемното тегло на Cellular Fibro Concrete?

О5. Тези две понятия са неразривно свързани. Колкото е по-малко теглото, толкова е по-малка здравината, на същевременно се увеличава термоустойчивостта. На заводите за производство на Cellular Fibro Concrete могат да се произвеждат смески от 250 кг/м3 до 1400 кг/м3. Например порест бетон с обемно тегло 600 кг/м3 има здравина не по-малка от 25 кг/см2.

В6.Какъв вид цимент е подходащ за порестия бетона?

О6. Cellular Fibro Concrete може да се произвежда с всякакъв тип портландцимент с работни характеристики от тип CEM I и тип CEM II.

В7.Какви са предимствата на порестия бетона?

О7. Порестият бетон е значително по-лек, в сравнение с обикновените бетони. Типичният тежък бетон има тегло 2400 кг/м3. Порестият бетон притежава плътност в диапазона от 250 кг/м3 до 1400  кг/м3.

В8.Съществуват ли други методи за производтво на порест бетона?

О8. Да, съществуват, като най-разпростран е автоклавния газобетон на фирмата «ИТОНГ». Сред производителите на пенобетон следва да се спомене немската фирма «НЕОПОР». Но и в двата случая подходът е коренно различен от нашия.

В9.Съществуват ли други производители на порест бетона от суха смеска?

О9. Към настоящия момент нашата компания е единствен доставчик на технологията за получаване на порест бетон от суха смеска.

В10.Кои са най-често срещаните проблеми в строителството, които се разрешават с използването на порестия бетон Cellular Fibro Concrete?

О10.

  • Замяна на нестабилни и слаби грунтове;
  • Запълване на празнини;
  • Засипване на изоставени сондажи, шахти и тръбопроводови;
  • Подходи към мостове;
  • Укрепване на подпорни стени;
  • Строителство и изолация - заливат се покривите и междуетажните плочи / прегради;
  • Звуко-изолационна заливка на подове;
  • Подземна изолация на тръбопроводи;
  • Сборни плочи и панели и т.н

В11.Какви са подробните характеристики на порестия бетона?

О11. Наш представител може да Ви предостави писмени или цифрови характеристики, които са подходящи за вашето конкретно приложение. Основните технически характеристики можете да получите по електронната поща.

В12.Къде може да се закупи сухата смеска за порест бетона?

О12. Cellular Fibro Concrete може да се закупи от нашите партньори-производители, намиращи се във вашия регион, или в мрежата от строителни супермаркети.

В13.Как се приготвя порест бетон от сухата смеска?

О13. Сухата смеска се смесва в бетонобъркачка, растворосмесител и даже в обикновена кофа с ръчна дрелка с приставка за приготвяне на шпакловъчни смеси. След недълго разбъркване (фактически намокряне) сместа може да се транспортира. Най-често срещаният метод за транспортиране е с помощта на помпа. При малки ремонти също може да се транспортира в колички, да се пренася на ръце в кофи или чрез всякакъв друг приемлив метод за транспортиране на сместа.

В14.Можем ли да получим консултации непосредствено по време на работа?

О14. Нашите специалисти са готови да ви посетят след предварителна заявка.

В15.Колко на далеч може да се транспортира (изпомпва) порестия бетон?

О15. Съгласно характеристиките на използваното оборудване, без ограничения.

В16.Колка точно струва порестият бетон?

О16. Стойността на порестия бетон се променя в зависимост от географическата зона и с приложението на различните изисквания. Наш представител с удоволствие ще Ви укаже помощ при определянето на цената за конкретното приложение.

В17.Как се съотнася порестия бетон по цена с обикновения бетон?

О17. Като правило готовият порест бетон е много по-евтин от обикновения бетон. Но да се сравняват е некоректно, тъй като те изпълняват различни функции.

В18.Един и същ ли е порестия бетон и лекия бетон?

О18. Порестият бетон е значително по-лек от типичния "лек" бетон.

В19.Възможно ли е използването на порест бетон в морските пристанища?

О19. Порестият бетон с ниска плътност не се бои от водата и е особено добър при стоителството на шпунтови ограждения за обратно засипване.

В20.Заслужава ли си укрепването на порестия бетон със синтетични влакна?

О20. Синтетини влъкна, който изпълняват фунцията на допълнително армиране на материала, са вече внесени в състава на Cellular Fibro Concrete, както указва думата Fibro.

В21.Възможно ли е укрепването на порестия бетон със стоманена арматуа или мрежа?

О21. Тъй като материалът притежава превозходна адхезия, то не съществуват никакви ограничения, а също така след продължителна експлоатация практически е потвърдено, че арматурата в порестия бетоне не е била положена на корозия.

CFC Видео

CFC cellular concrete dry mixture

Проекти

imageimageimageimageimageimageimageimage