Оборудване

Разработените сухи смески за производство на порест бетон Cellular Fibro Concrete могат да бъдат използвани практически на всяко оборудване, предназначено за изготвяне на тежък бетон, замазки, шпакловки, изглаждащи смески, саморазливни подове и т.н., което позволява тяхната употреба практически без ограничения и без необходимостта от придобиване на специално оборудване.