Документи

Някои използвани стандарти:

DIN EN 771-4, DIN EN 12620, DIN EN 20000-103, DIN 4165, DIN 4219, DIN 4232, DIN 18-151100, IS 456, IS 4326, IS 6042, IS 6598, IS 9193. ГОСТ 25485-89, ДСТУ Б В.2.7-45-96, БДС EN 678:2000, БДС 7416-87, БДС EN 679: 2000, БДС EN 1351:2000, ASTM C 778, ASTM C 150, ASTM C 618-08a, ASTM C 294-56, JISA 6207, ASTM C-494.

Хигиенните и лабораторни сертификати и други документи се представят при поискване.