Описание

Cellular Fibro Concrete е разновидност на бетона с пореста структура, състояща се от свързваща съставка, напълнител и равномерно распределени пори, образувани от порообразовател. Втвърдяването на бетона се осъществява в естествени условия при положителни температури.

Забележителната особеност при производството на CFC по нашата технология се състои в това, че се произвежда като суха смеска, което прави производството икономично, а продуктът - достъпен и прост в използоването му. Всеки може да закупи сухата смеска CFC, а подготовката на бетона отнема минимално време. Достатъчно е просто да се размеси с вода, при което полученият материал е с високо качество, може да се използва навсякъде, без за това да са необходими специална техника или обучение. Работата с тази смеска е проста и понятна на всеки. Материалът се упакова в хартиени чували по 25 кг, в упаковки от типа биг-бег по 500 кг, а също във всяка друга упаковка по желание на купувача.