Технически характеристики на CFC материала

Предприятията CFC произвеждат сухи смеси CFC за приготвянето на порести бетони и други бетони със специални предназначения с обемни тегла от 300 кг/м3 до 1800 кг/м3 и якости на натиск от 1 МРа до 40 МРа. Възможно е постигането и на по-високи якости.

В таблицата по-долу са приведени техническите характеристики на няколко CFC продукта с различни обемни тегла. Коефициентът на експандиране показва колко м3 се произвеждат от 1 тон от съответната суха смес CFC.

Характеристики

Мерна единица

Метод за изпитване

ПРОДУКТИ

А

Сухи смеси

CFC 350

CFC 400B

CFC 500

CFC 500A

CFC 650

CFC 650W

CFC 800

Коефициент на експандиране

2.8

2.5

2

2

1.5

1.5

1.2

1

Насипно обемно тегло (плътност)

kg/m3

BDS EN 1097-3

950 ± 50

950 ± 50

900 ± 50

900 ± 50

900 ± 50

900 ± 50

850 ± 50

4

Направна вода (съотнош. суха смес/вода)

1 : 0,7

1 : 0,7

1 : 0,65

1 : 0,65

1 : 0,6

1 : 0,6

1 : 0,55

Б

Газофибробетон

Области на приложение

топлинна, шокова и звукова изолация, подложни слоеве за фундаменти,   пълнежи за празнини и пукнатини, инженерни пълнежи, обратно засипване, специални конструктивни решения в плаващи структури и други морски / речни съоръжения

блокове, панели, ускорено декофриране

стени, панели, топлинна, шокова и звукова изолация, специални конструктивни решения в плаващи структури и други морски / речни съоръжения

архитектурни орнаменти, скулптури, др.

подове, покриви, панели, арки,  трегери, плочи, специални конструктивни решения в плаващи структури и други морски / речни съоръжения

специални приложения, намалено водопоглъщане

подове, плочи, панели, специални конструктивни решения в плаващи структури и други морски / речни съоръжения

5

Обемно тегло (плътност)

kg/m3

BDS EN 678

350 ±50

400 ±50

500 ±50

500 ±50

650 ±50

650 ±50

800 ±50

6

Якост на натиск

N/mm2(MPa)

BDS EN 679

1,0 ±0,50

1,0 ±0,50

2,0 ±0,50

2,0 ±0,50

2,5 ±0,50

2,5 ±0,50

3,5 ±0,50

7

Якост на огъване

N/mm2(MPa)

BDS EN 1351

0,5 ±0,25

0,5 ±0,25

1,0 ±0,25

1,0 ±0,25

1,2 ±0,25

1,2 ±0,25

2,0 ±0,25

8

Съсъхване

mm/m

BDS EN680

2,5 ±0,05

2,5 ±0,05

2,0 ±0,05

2,0 ±0,05

1,5 ±0,05

1,5 ±0,05

1,0 ±0,05

9

Коефициент на водопоглъщане при капилярна дейност:
·  след 10 мин
·  след 30 мин
·  след 90 мин

g/m2xs0.5

BDS EN 772-11

190 ±5
150 ±5
90 ±5

185 ±5
140 ±5
85 ±5

140 ±5
120 ±5
80 ±5

140 ±5
120 ±5
80 ±5

135 ±5
110 ±5
75 ±5

35 ±5
20 ±5
10 ±5

60 ±5
50 ±5
40 ±5

10

Коефициент на топлопроводност, λ

W/mxK

BDS EN 12667
ISO 8302

0,08 ±0,01

0,08 ±0,01

0,12 ±0,02

0,12 ±0,02

0,16 ±0,02

0,16 ±0,02

0,20 ±0,02

11

Мразоустойчивост

11.1

Загуба на маса след 15 цикъла на замразяване / размразяване

%

BDS EN 13504

< 10,0

< 10,0

< 7,5

< 7,5

< 5,0

< 5,0

< 3,0

11.2

Снижение на якостта след 15 цикъла на замразяване / размразяване

%

BDS EN 13504

< 12,5

< 12,5

< 10,0

< 10,0

< 7,5

< 7,5

< 5,0

12

Свойства на пренасяне на водни пари

12.1

Число на дифузионно съпротивление на водни пари, μ

BDS EN 1745
BDS EN 772-15

5 + 7

5 + 7

7 + 10

7 + 10

8 + 12

15 + 20

10 + 15

12.2

Коефициент на пренасяне на водни пари, V

g/m2d

BDS EN 772-15

170

170

160

160

150

50

100

 

A – оптимизирано за архитектурни орнаменти, скулптури, др.;

B – оптимизирано за производство на блоконе, панели, др.;

W – намалено водопоглъщане.


 

CFC International LLC

CFC Europe LTD

CellularFibroConcrete™ и CFC dry mixes™ са регистрирани търговски марки.