Мостове

Порестият бетон успешно се използва при строителството на мостове. Тъй като материалът притежава малко относително тегло, той е просто незаменим при строителството на подходи към мостовете (като основи на опорните плочи на подходите към моста), използва се при укрепването на опорите, при строителството на фундаментите под опорите, при строителството на арките, укрепването на насипите и обратното засипване на опорните стени.

 Из опита на Американската компания Provoton: